Hva skjer på Hølen Kafé?

Inntil videre:

Fredag 18-21:30 pizza takeaway

Søndag 12-18 kafé