Årsmøte i Hølen og Såner vel

14/2/2019

Hølen og Såner vel kallar inn til årsmøte i Hølen og Såner vel.

I 2018 har styret i velet hatt en tett dialog med styret i Foreningen for barn og unges vel i Hølen (FBH). Styret i FBH fremmer på FBH sitt årsmøte forslag om å legge ned foreningen og overfører disponeringen av midlene til velet. Styret i velet fremmer derfor forslag om nye vedtekter hvor FBH og velet i fellesskap har blitt enig om formuleringene vedrørende overtakelsen av FBH sine midler. I tillegg kommer mindre forandringer og presiseringer når det gjelder valg av styre, revisor og valgkomite.

Saksliste
1. Konstituering
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av to til å underskrive protokollen
* Registrering av oppmøte
* Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsberetninger for 2018
* Hølen og Såner vels årsberetning gjennomgås og godkjennes
* Stiftelsen Elverhøys årsberetning gjennomgås og tas til etterretning
3. Revidert regnskap for 2018
4. Styret sitt forslag til nye vedtekter
5. Innkomne saker
6. Valg av styre, revisor og valgkomite. Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet.

Flere arrangementer

No items found.

TOR 12-18
LØR 12-24
SØN 12-18

Vi holder stengt 15.-22.februar. Pubkveld 19-24 lørdag 23.02. Åpent 12-16 søndag 24.02.